Title Image

Lyd i optagefasen

Lyd i optagefasen

Lyd er måske ikke noget, man går og tænker over i det daglige, men når man laver video, har lyd en helt central plads. Det er et forunderligt univers, der kan forstærke eller svække de indtryk, vi får igennem billederne. Derfor er det vigtigt at have fokus på lyden også i optagefasen.

 

Lyd skaber stemning, om det så er larm fra trafikken, fuglekvidder eller stemmer, der taler. Det er en vigtig informationskilde for dem, der ser videofilmen. Da lyd bevæger sig i bølger gennem luften, blander forskellige lyde sig hurtigt med hinanden, og det kan blive mudret at høre på. Derfor skal man prøve at komme så tæt på den primære lydkilde, at det er muligt for mikrofonen at opfange den specifikke lyd, man ønsker.

 

Tale

Specielt når folk taler, er det vigtigt, at man kan høre, hvad de siger, ellers bliver det ligegyldigt, og man kan ende med helt at skulle kassere optagelsen i redigeringsfasen. På nogle telefoner/kameraer er det muligt at sætte hovedtelefoner til, så man på den måde kan høre, hvad mikrofonen opfanger af lyd. Har man en ekstern mikrofon, der kan tilsluttes kameraet, kan man bruge den, og ofte vil man her få en bedre lydoptagelse.

 

Når man optager mere generel lyd, reallyd, vil lyd, der egentlig ikke er relevant for optagelserne, ofte blande sig. Det kan man for det meste ikke ændre på, men et trick er at inkludere det i enkelte billeder. Filmer man en fest, der holdes på en gård, og der er køer, der står og siger ”muuuh” hele tiden, kan man lave en enkelt optagelse, hvor man kan se køerne, så seerne kan forstå, hvor den lyd kommer fra.

 

Lydniveauer - videooptagelser

 

 

 

 

Tommelfingerregel:

Jo længere væk man kommer fra kilden, des flere andre lyde vil blande sig, og den primære lyd vil aftage.

 

Lydniveau

Det er vigtigt at sikre sig, at lyden bliver optaget højt nok. Hvis man senere i redigeringen skal hæve lyden, fordi den er optaget meget lavt, så hæver man også en masse baggrundsstøj, og lyden bliver ”mudret”. Som regel kan man sætte lyden på auto, så styrer kameraet selv styre lydoptagelsen. Problemet kan være, at at autofunktionen ikke skelner mellem forskellige lyde. Derfor hæves al lyd til maksimal styrke.

Optager man fx en, der taler lige ved siden af en maskine der larmer, vil maskinstøjen blive hævet til maksimal styrke, hver gang personen ikke siger noget. Lyden af maskinen vil altså ændre sig i styrke hele tiden. I mange situationer vil autofunktionen klare det fint. Oplever du problemer så se om du kan slå autofunktionen fra, og styr lyden selv. Kender man teknikken, kan man hurtigt skifte om til manuel styring, hvis der opstår en situation, hvor det er nødvendigt.

 

Lad optagelsen rulle

Under optagelserne skal man være opmærksom på ikke at slukke kameraet for tidligt. Er der nogle, der siger noget sjovt, er det svært at bruge klippet, hvis man ikke får pointen med. Specielt når man laver reportageoptagelser, hvor der bliver snakket meget, kan det være problematisk. I de situationer skal man hellere komme hjem med lidt for mange optagelser end for få. Man kan altid klippe det uvæsentlige fra i redigeringen af materialet.

 

Optagelser på telefon

Laver du dine optagelser på en telefon, så gå så tæt på lydkilden som muligt. Især hvis du ikke bruger en ekstern mikrofon eller kan høre lyden i hovedtelefoner. Filmer du fx. en der holder tale, så gå så tæt på som billedet tillader. Huske at tage hensyn til, at andre kan se vedkommende. Men gå gerne lidt tættere på, end du normalt ville gøre. Det må fotografer godt. Man skal blot huske at tage hensyn.