Title Image

Mikrofonkarakteristik

Mikrofonkarakteristik

Hver mikrofon har sin egen karakteristik. Betegnelsen dækker over en beskrivelse af, hvilke retninger mikrofonen er følsom for lyd fra.

 

Her er en overskuelig gennemgang af de forskellige typer og du får tips til, i hvilke situationer du bør vælge den ene frem for den anden.

 

Karakteristik

Membranen er den grundlæggende måde at opfange lyden på og er, med få undtagelser, gennemgående i alle mikrofoner. Det er mikrofonens opbygning, der styrer, fra hvilken retning den er følsom over for lyd. På den måde kan man bestemme, hvilken
retningskarakteristik mikrofonen skal have. De to typiske karakteristikker er kugle og nyre.

 

Kuglekarakteristik

Mikrofoner med kuglekarakteristik er opbygget som trykmikrofoner. Denne type mikrofon er ikke så følsom i sin opbygning, derfor bruges de ofte til optagelser af tale, der foregår i en lille afstand fra mikrofonen. En trådløs mikrofon, også kaldet en microport, der fx placeres i et slips, er typisk en mikrofon med kuglekarakteristik. Laver man mange interviews, foredrag eller andre optagelser, hvor lyden udelukkende kommer fra én person, er en mikrofon med kuglekarakteristik et godt valg.

 

Kuglekarakteristik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyrekarakteristik

Nyrekarakteristik er en retningsbestemt mikrofon. Ved hjælp af mikrofonens opbygning neutraliserer man lyde fra bestemte retninger, så man kun får det med, som mikrofonen peger på. Mikrofoner med nyrekarakteristik er generelt mere følsomme end mikrofoner med kuglekarakteristik, da de skal kunne opfange lyd over en længere afstand. Typisk vil de mikrofoner, man monterer på kameraet, have nyrekarakteristik.

 

Nyrekarakteristik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retningskarakteristik

Retningskarakteristik knytter sig til retningsbestemte mikrofoner (nyrekarakteristik) og er et udtryk for, hvor følsom mikrofonen er for lyde fra forskellige vinkler. Nogle mikrofoner har en forholdsvis bred vinkel, som 180 grader, på andre typer er man nede på 90 grader. Optager man tale, og man hele tiden peger mikrofonen på den, der taler, er det en fordel med så smal en retning som muligt, da lyden kun kommer fra et sted. Man får på den måde sorteret alt den uvæsentlige lyd fra. Laver man derimod optagelser af begivenheder, hvor der er en masse mennesker tilstede, er det svært at vide, hvor den interessante lyd kommer fra. Her er en bred karakteristik en fordel, idet der måske først sker noget på venstre side af mikrofonen og derefter på højre side.

 

På nogle mikrofoner kan man vælge mellem forskellige retningskarakteristikker. Det kan være udmærket at have den mulighed, da de lydoptagelser man laver har forskellige formål. Nogle gange vil man gerne optage lyd, der kommer fra én retning, andre gange kommer lyden fra en bredere vinkel.

Shot-gun

En shot-gun er en mikrofon med en ekstrem smal retningskarakteristik. Mikrofonen skal pege direkte på lydkilden, for at man får en god optagelse. I en situation hvor der kun er én der taler, og man har mulighed for at pege mikrofonen direkte på vedkommende, er det klart en fordel. Men lige så snart mikrofonen peger en anelse forbi, vil den ikke opfange lyden. Derfor kan shot-gun være meget svær at bruge, hvis man fx laver reportageoptagelser.